You are here:  / 2019 Dust European Championship / News / European Championship and Painting Contest Summary…./ Podsumowanie Mistrzostw i Konkursu Modelarskiego….

European Championship and Painting Contest Summary…./ Podsumowanie Mistrzostw i Konkursu Modelarskiego….

70 European Championship Players, almost 😉 / 70 zawodników, prawie 😉

Week ago we had European Championship in Warsaw. Almost 70 players challenged each other on the battlefields prepared by Marek from Warfactory. Moreover I had privilege and honor to conduct 5th edition of the Best Painted Model Contest. As usual Polish fans from Warsaw supported and helped in organization.

Tydzień mija od Mistrzostw Europy w Warszawie. Prawie 70 graczy grało na polach bitew zaprojektowanych przez Marka z Warfactory. Ponadto miałem zaszczyt i prawdziwy honor poprowadzić piątą edycję konkursu modelarskiego. Co zawsze motywuje, nie zawiedli fani, którzy pomogli ogarnąć stoły i przygotowanie do mistrzostw.  

« z 2 »

Only one can be a master / Tylko jeden może być mistrzem

We had very good location with air-condition which was crucial due to extremely high temperature in Warsaw during that weekend. I think all players, girls and boys have a fun during Championship. Each player played five games and magic App calculated score.

Piotr won this edition and maintained its championship which gained year ago also. Second place took Marcin and third Ludvig from Sweden. 

W tym roku miejscówka miała klimatyzację, co było ważne ze względu na bardzo wysoką temperaturę w Warszawie wtedy. Jestem pewien, że wszyscy bez wyjątku świetnie się bawili. Zarówno dziewczyny i chłopaki mieli frajdę z grania w Dust1947. System prowadzenia zawodów pozwolił na to, aby każdy zagrał pięć razy. Magiczna aplikacja liczyła wyniki.

Mistrzem tej edycji został Piotr, który obronił tytuł sprzed roku. Drugie miejsce przypadło Marcinowi, a trzecie Ludvig’owi ze Szwecji.  

Championship Armies

« z 3 »

The Bast Painting Models/ Najlepiej Pomalowane Modele

Concerning 5th the Best Painted Model Contest we had lots of models which participated in contest. Decision was tough but Oliver, Marek and Me had to choose. I present you the best models in each category.

5 konkurs “the Best Painted Model” to również niezłe emocje. Mieliśmy naprawdę sporo modeli. Jakość wykonanych prac była naprawdę wysoka. Decyzja jury była trudna, ale Oliver, Marek i Ja musieli wybrać. Poniżej przedstawiam najlepsze modele w każdej z kategorii.

  • Najlepszy bohater: Gregor, Svyatoslav Karyagin
  • Najlepsza piechota: BlutKreuz Grenadierzy Laserowi,  Mateusz Uher Kuziński
  • Najlepszy pojazd: Wotan AR, Przemek Czyrwik
  • Najlepszy cel: Ruiny, Adam Pacuła
  • The Best Painted Army: SSU, Svehla

Models presented during 5BPMC

« z 5 »

New plans / Nowe plany

During integration party Olivier shown nearest plans concerning the nearest worldwide campaign, new models and evolution of infantry boxes.

Dust Studio plans to launch future infantry units similar way to Star Wars Legion. Each box will have officer, core soldiers and miniatures with special weapons. Players will decide how to configure squad.  It could be good move in my opinion. I would like to have more flexibility in terms of unit creation.

Also some nice concepts of Axis, Mercs and other fractions were presented. They were new tanks, new walkers and new support squads. Last but not least initial ideas of Vril were presented as well. They will be girls with some strange species from spaces. I like it 🙂

Podczas imprezy integracyjnej Olivier przedstawił najbliższe plany dotyczące nowej światowej kampanii, nowe modele i ewolucję zestawów piechoty.

Dust Studio planuje, aby przyszłe jednostki piechoty były robione w podobny sposób jak Star Wars Legion. Każde pudełko będzie miało oficera, podstawowych żołnierzy i wojaków ze specjalnymi broniami. Gracze zdecydują, jak skonfigurować swoje drużyny. Moim zdaniem może to być dobry ruch. Chciałbym mieć większą elastyczność w zakresie tworzenia jednostek.

Zaprezentowano również kilka ciekawych koncepcji m.in do: Axis, SSU czy Mercs. Nowe czołgi, nowe oddziały piechoty i nowe oddziały wsparcia najemników. Na koniec Olivier pokazał początkowe projekty Vril. To będą kosmiczne dziewczętami wspierane przez różne gatunki z kosmosu. To mi się podoba 🙂

Some slides from Olivier presentation

« z 2 »

Thank You / Dziękuję

Congrats to Marek for organization and to all participants for fair-play battles, fun and team spirit during whole weekend. I believe, we will see again next year in Warsaw.

PS. I made lots of photos. You may find galleries here and on my Facebook page. If you ask about my battles, it’s another store which needs separate article soon…

Gratulacje dla Marka za organizację oraz dla wszystkich  uczestników, za bitwy w stylu fair-play i dużo zabawy przez cały weekend. Wierzę, że zobaczymy sie ponownie w Warszawie za rok.

PS. Zrobiłem dużo zdjęć. Znadziecie je tutaj i na Facebook’owej strone blogu. Co do moich bitew to wymaga oddzielnego artykułu, który przygotuję wkrótce….

 

 

Leave a Reply

dustbrothers-pl

Bitewne Wrota

TGN Blog Network

The Tale of Painters

Categories/Kategorie

Archive/Archiwum

CoolMiniOrNot

About DustBrothers Blog