21 lipca, 2024 | 4:36 pm
You are here:  / 2018 Dust European Championship / News / EU Championship Movie & Dustbrothers Prizes / Film o Mistrzostwach i nagrody od Dustbrothers

EU Championship Movie & Dustbrothers Prizes / Film o Mistrzostwach i nagrody od Dustbrothers

So close / Już tak blisko

[ezcol_1half]

As you know it’s less than two months till Dust EU Championship. I think all of us want to challenge on EU Championship battlefields and everyone have seen promo movie made by Marek ( He mentioned about my blog 🙂 )

If you didn’t there is a chance, I invite you to see now.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Już tylko niecałe dwa miesiące do Mistrzostw Dust’a w Warszawie. Każdy z nas czeka już na te wielkie bitwy I sądzę, że chyba wszyscy już widzieli film przygotowany przez Marka ( I o moim blogu też tam jest 🙂 )

A jeśli nie, to zapraszam na film już teraz.

[/ezcol_1half_end]

[ezcol_1half]

Concerning preparation I work on some elements of diorama where all your armies will be photographed. This will be our “Diorama of Fame” where all Duster have to be seen.

Like year ago 🙂 Just click the photo.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Ja natomiast pracuje na drobnymi elementami dioramy, gdzie liczę, że wszystkie armie turnieju będą sfotografowane. To taka nasza „Diorama Sławy” gdzie wszyscy Dust’erzy muszą się pojawić.  

Jak to było rok temu 🙂 Wystarczy kliknąć zdjęcie.

[/ezcol_1half_end]

Prizes by Dustbrothers / Nagrody od Dustbrothers

[ezcol_1half]

Moreover, as Dustbrothers blog, I have founded two prizes.  Sets of  6 Vallejo colors dedicated to paint Africa & Mediterranean British camo patterns or Deutsches Africa Korps Vehicles camouflage scheme. Both sets perfectly fit to current Theatre of Dust War.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Dodatkowo, jaku blog Dustbrothers, ufundowałem dwie skromne nagrody. Zestawy 6 farbek Vallejo doskonale pasujących do aktualnego klimatu bitew Dust’a. Jeden dedykowany do Brytyjskich kamuflaży z Afryki i basenu Morza Śródziemnego, drugi natomiast to zestaw do pojazdów Deutsches Africa Korps.

[/ezcol_1half_end]

[ezcol_1half]

Dustbrothers prizes will complete the prize basket of Dust EU Championship. I hope, you like. I wait impatiently for your commitment to painting contest as well.

Don’t forget, also Dustified models are approved by rules of The Best Painted Model Contest. Such projects are most welcome. I will bring some also.

Maybe this one ?

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Nagrody od Dustbrothers uzupełniają paletę nagród na Mistrzostwach Dust’a. Mam nadzieję, że są fajne. Czekam z niecierpliwością na Wasz udział w konkursach pomalowanych modeli.

I nie zapomnijcie, w tej konkurencji modele Dustyfikowane są dozwolone zgodnie z zasadami i są wręcz mile widziane. Sam kilka moich przyniosę.

Może tego ?

[/ezcol_1half_end]

Leave a Reply

dustbrothers-pl
Please Share:

Archiwum

Kategorie

Bitewne Wrota

CoolMiniOrNot

TGN Blog Network

The Tale of Painters

O Blogu