You are here:  / News / Summary / February Summary/Podsumowanie Lutego

February Summary/Podsumowanie Lutego

501 likes & finished projects / 501 like’ów i skończone projekty

501 likes :)

I showed four projects finished in February. Three Axis infantry units and one Ally „Fire Dragon”.

Ukończyłem cztery projekty modelarskie, trzy jednostki piechoty Axis i jednego alianckiego mecha „Fire Dragon”.

Heavy Support / Ciężkie wsparcie

Luftwaffe Anti-Aircraft Squad / Luftwaffe Oddział Przeciwlotniczy

Luftwaffe Anti-Tank Squad / Zespół przeciwpancerny Luftwaffe

Allies „Fire Dragon” / „Ognisty Smok” Aliantów

 

Tournament / Turniej

Marek organized tournament called „The Last Emma Tournament”. That was first event where I used 100% mercenary army. More about even is here. 

Marek zorganizował turniej o ostatnią Emmę. Pierwszy raz wyjechałem z armią najemniczek, było dużo zabawy. Więcej o wydarzeniu w tym artykule.

Missed projects & new plans / Co nie udało się i nowe plany

I missed last edition of Miniatures Blogs Carnival called „Great Conficts”. I could write article on „EndlessWar Campaign” I’m very disappointed.

On the other hand I work on 4th edition of The Best Painted Model Contest which is planned for June, during European Championships. Soon first articles will appear on the blog.

Niestety umknął mi Figurkowy Karnawał Blogowy. Szkoda, bo miałem niezły temat, który wpisywał się w edycję „Wielkie Konflikty”. Nie jestem z tego powodu zadowolony.

Z drugiej strony juz pracuję nad 4 edycja konkursu „The Best Painted Model”, który odbędzie się w czasie Mistrzostw Dust’a w Warszawie. To już w czerwcu, a niedługo pierwsze artykuły i zapowiedzi na blogu.

Photo of the Month / Fotografia Miesiąca

Leave a Reply

dustbrothers-pl

Bitewne Wrota

TGN Blog Network

The Tale of Painters

Categories/Kategorie

Archive/Archiwum

CoolMiniOrNot

About DustBrothers Blog