21 lipca, 2024 | 4:08 pm
You are here:  / 2018 Dust European Championship / AXIS / Dust1947 Battles / News / My bloody memories of DEC2018 / Moje krwawe wspomnienia Mistrzostw Dust’a

My bloody memories of DEC2018 / Moje krwawe wspomnienia Mistrzostw Dust’a

The Road to Hell / Droga do Piekła  

[ezcol_1half]

To be honest I didn’t train to much before Championship. Moreover I had to use Wehrmacht to build army with special bonus. Army list:

 • Heroes: Desert Fox, Manfred, Emma
 • Infantry: Justine and Co, Sturmgrenadier Mortar Squad (x2), Sturmgrenadier Observer Squad, Sturmgrenadier Recon Squad, Sturmgrenadier Sniper Squad, Sturmgrenadier Assault Engineer Squad, Sturmgrenadier Command Squad, Mercenary Heavy Machinegun Squad, Mercenary Heavy Machinegun Squad II
 • Walkers: Prinzluther, Sturmkönig, Jagdwotan

I played 5 games of which only two won. I’d like to write few words about “My Road to Hell”.  

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Szczerze mówiąc, nie trenowałem zbyt dużo przed Mistrzostwami. Znowu wziąłem Wehrmacht, bo zależało mi na zbudowanie armii z 10% bonusem. Oto moja armia:

 • Bohaterowie: Desert Fox, Manfred, Emma
 • Piechota: Justine and Co, Sturmgrenadier Mortar Squad (x2), Sturmgrenadier Observer Squad, Sturmgrenadier Recon Squad, Sturmgrenadier Sniper Squad, Sturmgrenadier Assault Engineer Squad, Sturmgrenadier Command Squad, Mercenary Heavy Machinegun Squad, Mercenary Heavy Machinegun Squad II
 • Pojazdy: Prinzluther, Sturmkönig, Jagdwotan

Jak każdy zagrałem 5 bitew, z których wygrałem tylko dwie. Oto krótka opowieść o mojej “Drodze do Piekła”.

[/ezcol_1half_end]

First blood / Pierwsza krew

[ezcol_1half]

I played against Stefan Allies. He had big walkers which were relatively easy to kill by my Sturmkonig, JagWotan and Manfred combo with Sturmgrenadier Recon Squad. I think that was army which my Wehrmacht could smash still.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Grałem przeciwko Aliantom Stefana. Jego armia zbudowana była na ciężkich pojazdach. Okazało się, że to stosunkowo łatwe cele dla kombinacji Sturmkonig, JagWotan i Manfreda ze Sturmgrenadier Recon Squad. Myślę, że z takimi armiami Wehrmacht będzie sobie całkiem dobrze radził.

[/ezcol_1half_end]

NDAK approaching / Nadciąga NDAK

[ezcol_1half]

Second battle was the most difficult for me. I had to play with Joasia and her NDAK. Every moves were very carefully made, one mistake might cost all. These was happened. Joasia used my mistake, her experience combined with NDAK firepower caused that she won. Nevertheless I lost only 13 army points and gained 12.  

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

To była najtrudniejsza bitwa. Joasia i jej NDAK to zdecydowanie wymagający przeciwnik. Każdy ruch był bardzo starannie kalkulowany bo jeden błąd mógł zdecydować o losach bitwy. Tak się stało i doświadczenie Joasii w połączeniu z siłą ognia NDAK przechyliły szalę zwycięstwa na jej stronę. Niemniej jednak straciłem tylko 13 punktów armii zdobywając 12.

[/ezcol_1half_end]

Death from the Sky / Śmierć z Nieba

[ezcol_1half]

I want to forget about this battle as soon as it’s possible. Benjamin’s Luftwaffe made what they should do every time. Each landing was successful and he was able to kill all my army in 2 turns.

Desert Fox fought bravely and Sturmkonig was the issue for Luftwaffe for some period of time. But I decided to give up then only Emma left.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Chcę o tej bitwie zapomnieć szybko. Benjamin doskonałe wykorzystał mocną stronę Luftwaffe. Jego desant robił to, co powinien robić za każdym razem. Każde lądowanie zakończyło się sukcesem i w ciągu dwóch tur jego jednostki robiły prawie całkiem moją armię.

Co prawda Desert Fox walczył dzielnie, a Sturmkonig był trochę większym wyzwaniem dla Luftwaffe. Jednak, gdy tylko Emma została zdecydowałem się poddać. Dalsza gra byłaby bez sensu.

[/ezcol_1half_end]

So close / O mały włos

[ezcol_1half]

Next battle was with Mats the Viking. Good start and aggressive moves of Manfred shown that there is a chance to win. We played hard and soldiers died. I killed most of his walkers and majority of infantry. Mats destroyed my Jagwotan and part of infantry.

At the end his won 1 battle point. Congrats my Friend. That was my the most excited battle during Championship.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Następną bitwę stoczyłem z Mats’em Vikingiem. Dobry start i agresywne ruchy Manfreda pokazały, że jest szansa na wygraną. To była ciężka bitwa, wielu żołnierzy poległo.  Moja armia pokazała pazura, zabiłem większość jego pojazdów i piechoty. Mats oddawał ciosy, straciłem Jagwotana i piechotę na jednej flance.

Choć zabiłem dużo więcej jednostek to Mats wygrał o 1 duży punkt. Gratuluję Przyjacielu. To była najlepsza bitwa podczas Mistrzostw.

[/ezcol_1half_end]

I can still win / Jednak mogę wygrać 

[ezcol_1half]

Last battle with Mateusz proved that Wehrmacht could win if opponent army hasn’t too much activations. To be honest I used less smokes this time and realize that I should do it earlier cause Strumkonig is very powerful and hard to kill cause keeps at a distance enemies. It was a victory of consolation.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Ostatnia bitwa z Mateuszem udowodniła, że Wehrmacht może wygrać, jeśli armia przeciwnika nie ma zbyt wielu aktywacji. Szczerze mówiąc, tym razem użyłem mniej dymu i zdałem sobie sprawę, że powinienem to zrobić wcześniej. Strumkonig jest bardzo potężny i trudny do zabicia, ponieważ utrzymuje wrogów na dystans. To było zwycięstwo pocieszenia.

[/ezcol_1half_end]

Twilight of Gods / Zmierzch Bogów

[ezcol_1half]

My army didn’t perform how I expected. These battles shown that Wehrmacht has brilliant walkers but Sturmgrenadiers are less effective comparing to NDAK or Luftwaffe. Manfred is still very dangerous but rest didn’t achieve what I wanted. Nevertheless there are some pros and cons of Wehrmacht using.

Pros

 • Manfred + Sturmgrenadier Recon Squad still kills
 • The Best Walkers !!!!
 • Mortars & Sniper team can be dangerous

Cons

 • Sturmgrenadiers inadequate cost firepower
 • Less activations vs. new fractions
 • Less maneuverability, usually 2/4 movement

 Finally it’s time to look for alternative for next Championship.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Nie zrealizowałem planu. Bitwy pokazały, że Wehrmacht to świetne pojazdy, ale Sturmgrenadierzy są mniej skuteczni w porównaniu z NDAK lub Luftwaffe. Co prawda Manfred jest nadal bardzo niebezpieczny, ale reszta nie dała rady. Armia ta ma jednak kilka zalet i nadal  może nią jeszcze troche pograć.

Plusy

 • Manfred + Sturmgrenadier Recon Squad chyba najmocniejszy akcent armii
 • Jak pojazdy to tylko Werhmacht
 • Zespół Moździerzy i snajperzy to doskonałe uzupełnienie

Cons

 • Sturmgrenadierzy są drodzy w punktach vs. siła ognia
 • To armia, gdzie jest mniej aktywacji vs. nowe frakcje
 • Piechota ma relatywnie małą manewrowość, zwykle 2/4 ruchu

Nadszedł czas, aby szukać alternatywy na następne Mistrzostwa.

[/ezcol_1half_end]

Leave a Reply

dustbrothers-pl
Please Share:

Archiwum

Kategorie

Bitewne Wrota

CoolMiniOrNot

TGN Blog Network

The Tale of Painters

O Blogu