You are here:  / News / Summary / May & June Summary / Podsumowanie Maja i Czerwca

May & June Summary / Podsumowanie Maja i Czerwca

During previous months I was focused on Dust European Championship in Warsaw, thun  most of articles were related to this topic.

I have published 5 articles, four were about championship and one was summary of previous two months on the blog.

You may find links to these articles below.

W poprzednich miesiącach całe skupienie było nakierowane na Mistrzostwa Dusta w Warszawie, dlatego większość artykułów była związana z tym tematem.

Opublikowałem  w sumie 5 tekstów, cztery dotyczyły mistrzostw, a jedno było podsumowaniem poprzednich dwóch miesięcy na blogu.

Poniżej znajdziesz linki do tych artykułów.

May/Maj

EU Championship Movie & Dustbrothers Prizes / Film o Mistrzostwach i nagrody od Dustbrothers

 

Mercenaries New Walker & Overdue Summary / Nowa Maszyna Najemniczek i Zaległe Podsumowanie

 

June/Czerwiec

2 weeks till Eu Championship / 2 tygodnie do Mistrzostw Dust’a

 

My Army for European Dust Championship / Moja Armia na Mistrzostwa Dust’a

Dust European Championship 2018,…It happend 🙂

That all for today. I work on new content during this summer. New modeling projects, unboxing and review of accessories related to the tabletop games (incl. A-Case transportation boxes) will be published soon.

To wszystko na dziś. Przez wakację popracuję nad nowymi artykułami. Opis nowych projektów modelarskich, unboxing’i i recenzje akcesoriów do gaming’u już niedługo, w tym pudełek transportowych od A-Case.  

Leave a Reply

dustbrothers-pl

Bitewne Wrota

TGN Blog Network

The Tale of Painters

Categories/Kategorie

Archive/Archiwum

CoolMiniOrNot

About DustBrothers Blog