15 czerwca, 2024 | 2:24 am
You are here:  / 2019 Dust European Championship / News / Just 2 months till European Dust Championship/Już tylko 2 miesiące do Mistrzostw Europy Dust1947

Just 2 months till European Dust Championship/Już tylko 2 miesiące do Mistrzostw Europy Dust1947

[ezcol_1half]

Just 2 months…

I’m really excited that we will see all together 15-16 June in Warsaw.  Exactly like previous editions also that Championship is managed by Marek from Warfactory.pl, Dust1947 distributor in Europe. Friends from many countries will play and have a fun again. Dust Studio leaders will be together with us as well.

Marek have launched dedicated site and Facebook event, where all needed information will be published gradually.

News on bonus miniature (TITO DI MARINO) for all participants and first scenario have been published already.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Już tylko 2 miesiące…

Jestem naprawdę podekscytowany, że zobaczymy się razem 15-16 czerwca w Warszawie. Dokładnie tak jak poprzednie edycje, również te Mistrzostwa organizuje Marek z Warfactory.pl, dystrybutora Dust1947 w Europie. Znowu będziemy razem grać, dyskutować o Dust1947, popijać dobre trunki niezłą ekipą. Goście z Dust Studio będą z nami również w tym roku.

Wszystkie potrzebne informacje o wydarzeniu znajdziesz na dedykowanej stronie  Marka oraz  wydarzeniu na Facebook .

Tam też dowiesz się on bonusowym modelu (TITO DI MARINO) dla każdego z uczestników oraz znajdziesz pierwszy scenariusz turnieju.

[/ezcol_1half_end]

First scenario of Championships/ Pierwszy scenariusz Mistrzostw

[ezcol_1half]

5th Edition of „The Best Painted Model Contest”

On the other hand I will have great privilege to lead 5th edition of “The Best Painted Model Contest”. First one was conducted in 2015 during Tournament called Central Europe Dust Championship, event which were organized by fans for fans. I have one photo showing models presented during that contest.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

5 edycja konkursu „The Best Painted Model Contest”

Ponownie będę miał zaszczyt prowadzić kolejną edycję „The Best Painted Model Contest”. To już piąta, pierwszy konkurs odbył się w 2015, podczas Turnieju o nazwie Central Europe Dust Championship, imprezy organizowanej przez fanów dla fanów. Mam jedno zdjęcie przedstawiające modele prezentowane podczas tego konkursu.

[/ezcol_1half_end]

5th the Best Painted Model Contest
5th the Best Painted Model Contest

Rules of 5th edition of the Best Painted Model Contest.

[ezcol_1half]

Next three editions were conducted during European Dust Championships. Here you find links to articles about previous editions: 2016, 2017, 2018. Chosen photos are below.

« z 5 »

I’m really happy and proud that painted models contest will be with you fifth time. This year rules of participation will be mostly this same. We prepared three events linked with painting the models.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Każda kolejna edycja była co roku podczas Mistrzostw Europy w Dust1947. Więcej o nich znajdziesz pod tymi linkami: 2016, 2017, 2018. Wybrane fotki poniżej.

Naprawdę cieszę się i jestem dumny, że konkurs malarski odbędzie się po raz piąty.  W tym roku zasady będą raczej takie same. W ramach konkursu przewidujemy trzy rodzaje konkurencji związanych z malowaniem Waszych modeli i armii.

[/ezcol_1half_end]

The Best Painted Army & My Army in Camouflage 

[ezcol_1half]

All players automatically will participate in “the Best Painted Army” VOX POPULI voting, there your opponents will vote for the best painted, the most stylish army in their opinion. But this army has to be painted by you.

Lottery „My Army in Camouflage” is a prize draw for painted armies (it could you job, premium army or event painted by other painter). Lottery is for everyone who will bring army in camouflage, not just primed in one color.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Wszyscy gracze biorą udział udział w głosowaniu VOX POPULI „Best Painted Army”. Formuła sprawdzona, gdzie gracze głosują na najlepiej pomalową, najbardziej stylową ich zdaniem armię. Jest jeden warunek, Twoja armia musi być pomalowana przez Ciebie.

Loteria „My Army in Camouflage” to losowanie nagrody dla uczestnika turnieju, który używa pomalowanej armii (może ją sam pomalować, zlecić komuś lub mieć modele premium). Loteria jest przeznaczona dla wszystkich, którzy przyniosą armię w kamuflażu, a nie tylko zagruntowaną lub sklejoną.

[/ezcol_1half_end]

The Best Painted Model

[ezcol_1half]

Crème de la Crème for painters and modelers. The Best Painted Model contest will have four categories this time.

  • Dust Universe Hero – it could be 1 figure of the hero, superhuman or officer from HQ.  
  • Dust Universe Infantry Unit – typical infantry unit like support squad, regular infantry or heavy infantry unit.
  • Dust Universe Vehicle – any model of landing vehicle, vessel, plane, chopper and Cthulhu creature on vehicle basis. 
  • Dust Universe Objective or Terrain – model of any type of objective or terrain (wreck, building, artifact, lost hero, abandon girl, whatever…) which could be used on battle maps of Dust1947.    

I believe that many projects will be submitted by you and Jury will have really tough decision in 2019. But this competition needs your application.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Crème de la Crème dla malarzy i modelarzy. Konkurs “the Best Painted Model” będzie rozgrywany w czterech kategoriach.

  • Hero Dust1947– 1 postać z gry, bohater, super-człowiek lub oficer z zespołu dowodzenia.
  • Piechota Dust1947 – jednostka piechoty: oddział wsparcia, regularna piechota lub ciężka piechota.
  • Pojazd Dust1947 – dowolny model pojazdu lądowego, statku, samolotu, helikoptera, również potwory Cthulhu.
  • Cele i tereny Dust1947 – model celu lub element terenu (wrak, budynek, artefakt, zagubiony bohater, dziewczyna porzucona, cokolwiek…), który mógłby zostać użyty na mapach bitewnych Dust1947.

Wierzę, że wiele projektów zostanie przez Was przygotowanych, a Jury będzie miało naprawdę trudny orzech do zgryzienia w trakcie imprezy. Ale udział w tym konkursie wymaga Twojego zgłoszenia.

[/ezcol_1half_end]

[ezcol_1half]

How to join…

All European Dust Championship participants have right to take part in painted models contest. During first day of event you can decide if you want to compare yours projects to other models. In such a case you have to submit models to chosen categories and fill-in dedicated, very simple, application form.

And don’t worry, models submitted to contest can be used during battles. But don’t  forget to show your models to jury before  judgment moment, it’s your duty then.   

If you have any issues, questions don’t hesitate to ask via Facebook or email: contact@dustbrothers.pl

See you soon 🙂

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Jak zapisać się…

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Europy Dust1947 mają prawo wziąć udział w konkursie modelarskim. Podczas pierwszego dnia imprezy będzie można się jeszcze zapisać, jeśli nie jesteś jeszcze pewien. W zgłosisz modele do odpowiednich kategorii i wypełnisz bardzo prosty formularz zgłoszenia.  

I nie martw się, modele zgłoszone do konkursu mogą być używane podczas bitew. Ale nie zapomnij pokazać ich Jury w dniu drugim turnieju przed głosowaniem komisji.

W razie pytań i uwag jestem do Twojej dyspozycji. Kontakt do mnie przez Facebook lub email: contact@dustbrothers.pl

Do zobaczenia wkrótce 🙂

[/ezcol_1half_end]

Leave a Reply

dustbrothers-pl
Please Share:

Archiwum

Kategorie

Bitewne Wrota

CoolMiniOrNot

TGN Blog Network

The Tale of Painters

O Blogu