You are here:  / 2018 Dust European Championship / News / EU Championship Movie & Dustbrothers Prizes / Film o Mistrzostwach i nagrody od Dustbrothers

EU Championship Movie & Dustbrothers Prizes / Film o Mistrzostwach i nagrody od Dustbrothers

So close / Już tak blisko

As you know it’s less than two months till Dust EU Championship. I think all of us want to challenge on EU Championship battlefields and everyone have seen promo movie made by Marek ( He mentioned about my blog 🙂 )

If you didn’t there is a chance, I invite you to see now.

Już tylko niecałe dwa miesiące do Mistrzostw Dust’a w Warszawie. Każdy z nas czeka już na te wielkie bitwy I sądzę, że chyba wszyscy już widzieli film przygotowany przez Marka ( I o moim blogu też tam jest 🙂 )

A jeśli nie, to zapraszam na film już teraz.

Concerning preparation I work on some elements of diorama where all your armies will be photographed. This will be our “Diorama of Fame” where all Duster have to be seen.

Like year ago 🙂 Just click the photo.

Ja natomiast pracuje na drobnymi elementami dioramy, gdzie liczę, że wszystkie armie turnieju będą sfotografowane. To taka nasza „Diorama Sławy” gdzie wszyscy Dust’erzy muszą się pojawić.  

Jak to było rok temu 🙂 Wystarczy kliknąć zdjęcie.

Prizes by Dustbrothers / Nagrody od Dustbrothers

Moreover, as Dustbrothers blog, I have founded two prizes.  Sets of  6 Vallejo colors dedicated to paint Africa & Mediterranean British camo patterns or Deutsches Africa Korps Vehicles camouflage scheme. Both sets perfectly fit to current Theatre of Dust War.

Dodatkowo, jaku blog Dustbrothers, ufundowałem dwie skromne nagrody. Zestawy 6 farbek Vallejo doskonale pasujących do aktualnego klimatu bitew Dust’a. Jeden dedykowany do Brytyjskich kamuflaży z Afryki i basenu Morza Śródziemnego, drugi natomiast to zestaw do pojazdów Deutsches Africa Korps.

Dustbrothers prizes will complete the prize basket of Dust EU Championship. I hope, you like. I wait impatiently for your commitment to painting contest as well.

Don’t forget, also Dustified models are approved by rules of The Best Painted Model Contest. Such projects are most welcome. I will bring some also.

Maybe this one ?

Nagrody od Dustbrothers uzupełniają paletę nagród na Mistrzostwach Dust’a. Mam nadzieję, że są fajne. Czekam z niecierpliwością na Wasz udział w konkursach pomalowanych modeli.

I nie zapomnijcie, w tej konkurencji modele Dustyfikowane są dozwolone zgodnie z zasadami i są wręcz mile widziane. Sam kilka moich przyniosę.

Może tego ?

Leave a Reply

dustbrothers-pl

Bitewne Wrota

TGN Blog Network

The Tale of Painters

Categories/Kategorie

Archive/Archiwum

CoolMiniOrNot

About DustBrothers Blog