Girls were better than Koshka on Gobi Desert / Dziewczynki były lepsze niż Kosha na pustynii Gobi