Gallery of My Memorable EU Champ. Games / Galeria Moich Rozgrywek na Mistrzostwach

Memorables Moments / Chwile Godne Zapamiętania First Battle with Szymon/ Pierwsza Bitwa z Szymonem With the Master of Dust Rules / Z Mistrzem Zasad Dust’a With Ludvig „Viking” Happy Man / Z Ludwigiem „Vikingiem” Zawsze Wesołym Podobne